Bewoners Stroomwal vergroenen eigen buurt

In de Broekpolder zijn meer dan 20 bewoners aan de slag gegaan om hun wijk te vergroenen en op te fleuren. De reden: "We willen meer kleur, fruitbomen, bloemen en vogels!" In de eerste nieuwbouwtekeningen van hun buurt waren veel bomen opgenomen. Volgens de bewoners van de Stroomwal valt dit in de praktijk behoorlijk tegen. "Het is hier zo kaal, met weinig bomen",  was een veelgehoorde kreet van de bewoners.

Bewoners maakten een plan

Binnen het project GroenSpoor van de gemeente Heemskerk hebben de bewoners deze wensen voor meer groen in hun wijk naar voren gebracht. Daarvoor maakten ze een concreet plan: een bloemenborder aan het begin van de Stroomwal, een wilgenrij langs het wandelpad aan het water en meer bomen planten. 

Greenspot gaf subsidie

De Groene Reiger, projectleider van GroenSpoor Heemskerk, vroeg een subsidie aan bij het project Greenspot. Dit project wil wijkbewoners stimuleren om groene biodiverse oases aan te leggen in hun eigen wijk. Door het project Greenspot is een aantal wensen bij de Stroomwal inmiddels gerealiseerd.