Bloeiende bermen voor meer biodiversiteit

In Heemskerk wordt op een aantal plekken anders gemaaid dan vroeger. Waar eerder kort gemaaid gras stond, zijn nu bloeiende bermen of velden te zien. We kiezen hiervoor om de biodiversiteit te versterken.   

De aantallen en diversiteit aan flora en fauna zijn sterk afgenomen. Sinds 1900 is 85% van alle inheemse planten- en diersoorten in Nederland verdwenen. Nederland is daarmee koploper biodiversiteitsverlies in Europa. Dit komt onder andere door intensieve landbouw, pesticiden, stikstofuitstoot en de afname van leefgebieden door verstedelijking. We proberen nu hard om de overgebleven biodiversiteit te behoeden van verdere achteruitgang. 

Een bloeiende berm kan verschil maken 

Eén van die kansen ligt bij het beheer van de velden en bermen. We kijken daarbij naar de functie van een plek. Waar wordt gesport, gespeeld, gerecreëerd en op plekken waar hondenlos mogen lopen, blijft het gras kort gemaaid. Op andere plekken kiezen we voor bloeiende bermen en velden. Als ergens meer soorten planten groeien en tot bloei en zaadzetting komen, dan leven daar ook meer soorten dieren en insecten. Waar mogelijk toveren we in de toekomst nog meer plekken om tot bloeiende bermen en velden. Weet u een plek waar kort gemaaid gras ligt, maar niet wordt gerecreëerd? Laat het ons weten via een buurtmelding op of via de FIXI app. We kijken graag of we het hier ook biodiverser kunnen maken. Wilt u in uw tuin iets doen voor biodiversiteit? Kijk dan op www.steenbreek.nl/tuintips