Broedseizoen is begonnen

Het broedseizoen verschilt een beetje per vogelsoort, maar gemiddeld houden we 15 maart tot 15 juli aan als broedperiode. In deze periode is de kans groot dat er broedende vogels in bomen en struiken aanwezig zijn. Nesten en eieren zijn gedurende de hele broedperiode wettelijk beschermd (Wet Natuurbescherming), vanaf het eerste takje dat de vogels neerleggen, tot het uitvliegen van het laatste jong. Heb je werkzaamheden in het verschiet, plan deze dan buiten de broedperiode. Maar let op, ook buiten het broedseizoen kunnen nesten en eieren aanwezig zijn. Deze mag je nooit verstoren. Wacht met de werkzaamheden tot de vogels en hun jongen zijn gevlogen.