Gemeente combineert verduurzaming met dierenbescherming

De kranten stonden er begin augustus vol van. Woningeigenaren die de spouwmuren van hun huis willen isoleren, moeten eerst ecologisch onderzoek doen om te weten of er vleermuizen in deze muren zitten. Deze uitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden. Wat voor effect heeft dit op het verduurzamen van woningen? Want de gemeente zet zich zowel voor dierenbescherming als verduurzaming in.

Ecologisch onderzoek is onder andere nodig bij:

  • Isolatie van dak en spouwmuren.
  • Het plaatsen van dakkapellen en zonnepanelen.
  • Het vervangen van dakpannen.
  • Gevelbetimmering.

Bij dit onderzoek wordt gekeken welke dieren er leven. En welke maatregelen nodig zijn om nestplekken en het leefgebied te beschermen. Dit geldt niet alleen voor vleermuizen, maar ook voor vogels zoals de huismus, spreeuw en gierzwaluw. Al deze diersoorten zijn de afgelopen jaren enorm in aantal afgenomen.

Voorkomen van kostbaar ecologisch onderzoek

Als gemeente Heemskerk willen we deze dieren beschermen. Maar we willen ook voorkomen dat particuliere huizenbezitters veel geld moeten betalen voor een ecologisch onderzoek. En individueel een ontheffing op de Wet natuurbescherming moeten aanvragen, zodra zij hun woning willen verduurzamen.

Integrale aanpak

Verduurzaming en bescherming van dieren zijn beide gemeentelijke doelen. Als gemeente Heemskerk pakken we deze doelen daarom integraal aan. Kort geleden stelden we een ‘soortenmanagementplan’ op. Hierin geven we aan, dat we een grootschalig ecologisch onderzoek willen doen voor heel Heemskerk. Zodat we een gebiedsgerichte ontheffing kunnen krijgen. We willen op 1 januari 2024 starten met het plan. Meer informatie hierover volgt de komende maanden.