Documenten

Transitievisie Warmte: belangrijke stap naar een aardgasvrij Heemskerk

Tussen nu en 2050 stappen we over op duurzame energiebronnen. In de toekomst gaan we meer duurzame energie gebruiken en ook duurzaam verwarmen, douchen en koken. De gemeente Heemskerk onderzoekt op welke wijze en wanneer we wijken duurzaam kunnen verwarmen. Het doel is om vóór 2030 al enkele wijken aardgasvrij te maken. Dit staat in de Transitievisie Warmte. Wethouder Duurzaamheid Gaatze de Vries legt uit wat de visie betekent voor u.

“De Transitievisie Warmte is één van de stappen die de gemeente Heemskerk neemt in het kader van het Klimaatakkoord. Adviesbureau Over Morgen heeft de visie opgesteld samen met gemeente Heemskerk, Omgevingsdienst IJmond, netbeheerders Liander en Stedin, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN, Woonopmaat en EcoHeemskerk. Ook inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben input gegeven. De Transitievisie Warmte laat zien welke wijken kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas af te gaan en op welke manier. Daarnaast geeft de visie richting voor de wijken ná 2030. Welke warmtealternatieven het meeste kans lijken te bieden met de kennis van nu.”

Is de keuze voor een wijk definitief?

“Nee. In de kansrijke wijken die eerst aan de beurt zijn starten we met planvorming. Dit gebeurt in wijkuitvoeringsplannen. We doen eerst een haalbaarheidsonderzoek naar de aardgasvrije warmteoplossing en de duurzame warmtebronnen. Daarbij nemen we ook mee hoe de woningen geschikt gemaakt kunnen worden voordat ze comfortabel met de nieuwe oplossing verwarmd kunnen worden. Vandaag een transitievisie betekent niet morgen van het aardgas af.”

Hoe zit het met draagvlak onder inwoners?

“Draagvlak is erg belangrijk voor het slagen van de warmtetransitie We gaan daarom tijdig in gesprek met inwoners, ondernemers, de raad en andere belanghebbenden. We informeren en halen wensen, zorgen en bezwaren op. Zo klinkt de stem van de samenleving door in de wijkuitvoeringsplannen. We streven naar een brede betrokkenheid. Begin dit jaar hebben we inwoners al gevraagd mee te denken over aardgasvrij wonen tijdens twee digitale bijeenkomsten. De opbrengst van deze bijeenkomsten is verwerkt in deze Transitievisie Warmte.”

Welke wijken zijn kansrijk?

De woningen in de wijken Waterakkers, De Wadden en Beierlust zijn gebouwd na 1990. Ze zijn goed geïsoleerd. Een all-electric warmteoptie is in deze wijken geschikt. All-electric is een elektriciteitsnet met een warmteopwekinstallatie zoals een lucht-water-warmtepomp.”

Ziet wethouder De Vries ook andere kansen?

“Ja. Met deze visie als basis starten we met het aardgasvrij maken van de wijken in Heemskerk. Dat gaat niet ongezien en ongehoord gebeuren. Straten gaan open om de infrastructuur aan te passen en dat brengt, naast enige overlast, ook kansen met zich mee. Denk aan de koppeling met klimaatadaptatie, het verbeteren van openbaar groen en parkeren. We gebruiken de verbouwingsmomenten als kansen om de buurten te verbeteren.”

Waar staan we nu?

“Het college is akkoord met de Transitievisie Warmte. Eind mei komt de visie in de raad. Dan wordt duidelijk welke wijken in Heemskerk kansrijk zijn om te starten met de wijkuitvoeringsplannen. En wat hier het verwachte alternatief is voor aardgas.”

Wat betekent dat voor de inwoners?

“Als de Transitievisie Warmte voor de zomer wordt vastgesteld, betekent dat niet dat we ook direct gaan beginnen met het aardgasvrij maken van wijken. Eerst spreken we per wijk met inwoners, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden. Dat kan ruim een jaar duren. En dat is nodig om met elkaar een zo goed mogelijk uitvoeringsplan te maken dat past bij de wijk. Vervolgens hebben inwoners nog een jaar of 8 de tijd om zich voor te bereiden, hun huis aan te passen en investeringen te plannen. De Transitievisie Warmte wordt minimaal elke vijf jaar herzien.”

Wanneer starten met de volgende fase?

“Het plan is om in 2022 te starten met het maken van een uitvoeringsplan voor de eerste wijk. Voor elke wijk maken we uiteindelijk een wijkuitvoeringsplan. Deze start is wel afhankelijk van de capaciteit en de middelen die tot onze beschikking staan. Er moet eerst duidelijkheid komen over de klimaatgelden. De gemeente kan dit namelijk alleen opstarten met geld vanuit het Rijk.”