Wegen die waterregen opvangen

Ons klimaat verandert. We krijgen veel vaker te maken met hoosbuien en met drogere periodes. We hebben daarom een systeem nodig om het regenwater op te vangen en vast te houden voor droge periodes. In Heemskerk vangen we het regenwater op onder de weg. Op deze manier is er een voorraad water aanwezig voor droge periodes. Dit noemen we de waterbergende weg.

Elke straat die we opnieuw inrichten, krijgt een waterbergende weg. Het water dat op de weg valt, stroomt in de kolk of put. Op de kolk is een buis aangesloten. Via de buis loopt het water in een laag met grove stenen, de fundering van de weg. De holle ruimte in de fundering functioneert als waterberging. Daarna zakt het water langzaam weg in de bodem. Het grote voordeel is dat het water minder lang op de weg staat. En meer water in de bodem beschikbaar is voor droge periodes.

Verbeterd systeem

Dit systeem is niet nieuw. Maar veel van deze systemen zijn gevoelig voor vervuiling en dichtslibben. In Heemskerk hebben we daar iets op bedacht. We hebben een aantal aanpassingen gedaan om vervuiling en dichtslibben tegen te gaan. Het vernieuwde waterbergings- en infiltratiesysteem hebben we inmiddels op een aantal plekken gebruikt. Het systeem is robuust, duurzaam en goed te reinigen. Zo maken we goede stappen richting een klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte.

Meer weten? Neem dan contact op met Jacco de Wit of Christiaan Leerlooijer.