Werken aan meer en betere kwaliteit bioafval

We zijn al behoorlijk goed in afval scheiden, maar het kan nog beter. Het gaat namelijk niet alleen om de hoeveelheid, maar ook om de kwaliteit. Afvalverwerkers vinden in ons bioafval nog veel afval dat daar niet hoort. Vooral in het bioafval uit de ondergrondse verzamelcontainers zitten vaak (niet-afbreekbare) plastic zakken en zakken vol restafval.  

Door vervuiling wordt jaarlijks ongeveer 8% van ons gescheiden bioafval afgekeurd en verbrand als restafval. Zonde! Want afval scheiden is goed voor het milieu: de materialen worden gerecycled en dat spaart nieuwe grondstoffen en energie. Van onze schillen, stronken en voedselresten, wordt biogas en compost gemaakt. Afval wordt zo een waardevolle grondstof. 

Cocons voor bioafval 

Voor bewoners in hoogbouw is het nog niet mogelijk om groente, fruit en etensresten apart weg te gooien. Om ook hen te helpen om beter afval te scheiden, plaatsen we komende maanden cocons voor bioafval. Deze cocons krijgen net als de restafvalcontainers een elektronisch slot. We hopen zo de komende jaren minder restafval en meer waardevolle grondstoffen te produceren.