Voorbeelden circulaire economie

Hergebruik van materialen

In een circulaire economie worden materialen zoveel mogelijk hergebruikt en wordt gebruikgemaakt van duurzame materialen van hoogwaardige kwaliteit. Ook de gemeente Heemskerk draagt daar een steentje aan bij. Zodra we een straat of weg opnieuw inrichten, dan vragen we de aannemer in een plan te omschrijven hoe hij omgaat met de materialen die vrijkomen. En bij het afvoeren van materialen moet de aannemer zich houden aan bepaalde richtlijnen en eisen. 

Twee voorbeelden

Maerten van Heemskercktstraat

In 2020 wordt de Maerten van Heemskerckstraat opnieuw ingericht. Het gaat om het deel tussen de Rijksstraatweg en de Van Riemsdijklaan. De straat wordt een fietsstraat.

  • Van vrijgekomen straatstenen maakt de aannemer de goot naast het trottoir.
  • Alle andere vrijgekomen straatstenen en stoeptegels verkoopt de aannemer door. Deze worden dus ergens anders hergebruikt.
  • Het vrijkomende zand is schoon en vrij te gebruiken ergens anders.
  • De toe te passen kolken en Wavicore infiltratiebuis zijn van 100% gerecycled kunststof.
  • De tegels zijn van cementloos beton (cementproductie veroorzaakt veel CO2 uitstoot).
  • Al het vrijkomende betonpuin wordt volgens ‘Cycle for Concrete’ opnieuw gebruikt.

Tolweg

In 2019 hebben we de Tolweg verlegd en opnieuw ingericht.

Een ander mooi voorbeeld is het werk van de Tolweg. Het puin van de gesloopte flats naast de Tolweg hebben we gebruikt voor de fundering van de weg. De verkeersborden zijn van bamboe. Bamboe staat erom bekend veel CO2 op te nemen en heel erg sterk te zijn. Bij het maken van bamboe borden is er minder CO2- uitstoot dan bij het maken van aluminium borden.

 

De informatie op deze pagina wordt nog verder aangevuld. Heeft u tips? Mail ons!