Hergebruik

Afval scheiden

We stapten over op een andere manier van afval inzamelen. Inwoners van Heemskerk hebben een oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en drankkartons. En als een inwoner dit wil: er is ook een bak voor oud papier en karton.

Hiermee willen we:

  • Het afval scheiden.
  • Hergebruik van afval verbeteren.
  • En het ontstaan van restafval verminderen.

Lees meer over afvalscheiding op heemskerk.nl.

Hergebruiken materialen

In een circulaire economie gebruiken we materialen opnieuw en maken we gebruik van duurzame materialen van hoge kwaliteit. Als we een straat of weg opnieuw willen inrichten. Dan vragen we de aannemer in een plan te omschrijven hoe hij omgaat met de materialen die vrijkomen.

En bij het afvoeren van materialen moet de aannemer zich houden aan bepaalde richtlijnen en eisen. Lees hier wat voorbeelden van circulaire economie.