Energie

RES uitgelegd

In het Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat 30 regio’s in Nederland de mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land onderzoeken. In de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) brengen we de afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk. In de RES staan de plannen, gemaakt door inwoners, ondernemers, gemeenten, netbeheerders en maatschappelijke organisaties.

Wat staat er in zo’n plan?

In onze regio zijn 32 ‘zoekgebieden' aangewezen voor de opwek van zonne- en windenergie. Het is nog niet zeker dat we binnen deze gebieden wind- en zonne-energie gaan opwekken. Zoekgebieden voor zonne-energie zijn grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen. Daarnaast zijn er plaatsgebonden zoekgebieden voor zonne- of windenergie. Heemskerk kent twee locatie specifieke zoekgebieden: Tata Steel en A9 de Kill.

Waar willen we naar toe met deze plannen?

De ambitie is om in 2030 2,7 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken in de gebieden. Ook kijken we hoe het elektriciteitsnetwerk overal in onze regio aan de energievraag kan voldoen. Nu zit het net vaak ‘vol’ (netcongestie).

Wat is de planning van de RES?

De RES is een meerjarig traject. In RES 2.0 gaan we verder. We gaan van zoekgebieden naar locaties en vervolgens naar projecten. Je kunt als inwoner bij dit hele proces meepraten over de plannen. Uitkomsten van de RES zetten we in het omgevingsbeleid. Ook jagen we innovaties en initiatieven aan en stimuleren we samenwerkingen en (financiële) participatie.

Ons Milieuplan uitgelegd

In het Milieubeleidsplan (pdf, 1 MB) 2019-2023 staan onderwerpen waar geen wet voor bestaat. Maar waar de gemeente zelf ambitie over mag uitspreken. Dit plan maakten we samen met ondernemers, inwoners en raadsleden van de gemeente Heemskerk.