Bewonersbijeenkomsten Grondstoffenplan

De afgelopen weken spraken we met inwoners over het Grondstoffenplan 2024-2030. We nodigden alle huishoudens in Heemskerk uit om ideeën uit te wisselen over afvalinzameling en het verminderen van restafval.

Uit sorteeronderzoek van HVC blijkt dat er nog veel recyclebare grondstoffen in het restafval belanden. Dit is jammer, want het verbranden van restafval is erg duur. Tijdens de bijeenkomsten kregen we veel creatieve oplossingen en ideeën binnen over hoe we beter met ons afval kunnen omgaan. De komende maand beoordelen we de ideeën op uitvoerbaarheid en kosten. De resultaten worden meegenomen in het nieuwe Grondstoffenplan 2024-2030.

Bedankt aan iedereen die erbij was en heeft meegedacht!