Floricultura verwarmt kassen met warm water uit diepe aardlaag

De vestiging van orchideeënveredelaar Floricultura aan de Cieweg in Heemskerk maakt sinds 2015 gebruik van aardwarmte. Het bedrijf pompt heet water omhoog, waarmee het de kassen verwarmt. Met deze techniek was het bedrijf destijds koploper op het gebied van de toepassing van aardwarmte in Nederland. Wart van Zonneveld, projectleider: “Aardwarmte scheelt ons ongeveer 5 miljoen kuub gas per jaar. Zo besparen we lokaal 9000 ton CO2-uitstoot en houden nog capaciteit over. We zijn bereid deze duurzame warmte aan te bieden aan een warmte net.”

Wart vertelt zo eenvoudig mogelijk hoe de techniek achter de aardwarmte-installatie werkt. "Om aardwarmte te winnen heb je doorlaatbare aardlagen, een aardwarmtebron en een installatie met 2 putten nodig. Onze putten liggen een kleine 3000 meter diep in een doorlaatbare, waterhoudende aardlaag van 300 miljoen jaar oud, de zogenaamde Slochterenformatie, waaruit we het warme water omhoog halen."

In 2010 liet Floricultura een verkennend onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van aardwarmte. "Hieruit bleek, dat de plek waar wij als bedrijf gevestigd zijn, heel kansrijk was als het gaat om het gebruik van aardwarmte. Puur toeval, we zaten hier al voordat we dachten aan aardwarmte. We besloten hiermee verder te gaan, omdat we graag duurzaam wilden produceren en de glastuinbouwsector een stapje verder wilden brengen."

Onderzoek naar warmtenet

Op het terrein van Floricultura staat nu een grote installatie. Wart: "Bovengronds staan een productieput en injectieput naast elkaar op ons terrein, ondergronds staan ze zo’n 1 kilometer uit elkaar. We pompen warm water van meer dan 100 graden op en het afgekoelde water van zo’n 40 graden gaat weer terug." In het water komt ook opgelost gas mee, vertelt Wart. "Maar dat vangen we niet af, we gebruiken alleen de warmte. Zo houden we vermijden we lokaal CO2-uitstoot."

Het bedrijf houdt zelfs nog warmte over. "Inmiddels bekijken HVC en de woningcorporaties in Heemskerk en Beverwijk of ze een warmtenet kunnen aanleggen voor bedrijven en woningen in de omgeving. Als Heemskerk meer wil doen met geothermie, dan moeten er meer putten worden geslagen in dit gebied. Door onze putten en onderzoekgegevens is er meer zekerheid over de potentie voor aardwarmte in het gebied dan toen wij gingen boren!"