Geen nieuwe zoekgebieden voor zonne- en windenergie

In 2021 is in kaart gebracht waar in Noord-Holland (extra) zonnepanelen en windturbines kunnen komen. Dit document heet de Regionale Energiestrategie (RES). De kaart is opnieuw bekeken en voor de hele provincie bijgewerkt. Voor Heemskerk verandert er niets.

Wat is de RES?

In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen hoe en waar ze hernieuwbare elektriciteit kunnen opwekken. Dit noemen we zoekgebieden. Ook netbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners denken mee. Noord-Holland kent twee RES’-en: RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Wij vallen onder de laatste regio.

Waarom een nieuwe RES?

Ontwikkelingen gaan snel. Er zijn in de tussentijd nieuwe innovaties en initiatieven bij gekomen. Daarnaast zijn er nieuwe zoekgebieden aangedragen, aangepast of afgevallen. De provincie, gemeenten en waterschappen hebben vorig jaar afgesproken dat ze de kaart opnieuw beoordelen.

Geen wijzigingen in Heemskerk

Voor Heemskerk verandert er niets in de RES 2024. Dat komt omdat er geen reden is om de zoekgebieden aan te passen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit op 7 mei 2024 vastgesteld.

Heb je vragen over dit bericht of wil je graag meer informatie? Mail naar energietransitie@heemskerk.nl