Herstel na storm Poly

De zomerstorm Poly heeft helaas veel bomen beschadigd. We zijn nog steeds bezig met het in kaart brengen van alle schade. We schatten dat er ongeveer 800 tot 1000 bomen beschadigd zijn, wat bijna 5% is van alle gemeentelijke bomen. Dit is een grote klap voor de natuur, de dieren en onze klimaatbestendigheid. Het duurt waarschijnlijk een paar jaar om de bomen te herplanten.