Het rioolschaap uit de Componistenbuurt, een kluwen van grijs restmateriaal uit het riool

Schaap in riolering Componistenbuurt

Begin februari hebben we een deel van de riolering in de Componistenbuurt gereinigd. Bewoners in de wijk hadden last van borrelende geluiden en slecht doorlopende toiletten en wastafels. Na de meldingen ontdekten we een verstopping in de riolering.

Voor de reiniging van de riolering huren we een speciaal bedrijf in. Dit bedrijf heeft krachtige machines, die met hoge waterdruk en roterende spuitkoppen de riolering kunnen reinigen. Het kostte dit keer wat meer moeite dan normaal. Na flink wat inspanningen bleek er een schaap in de riolering te zitten. Geen echt schaap, natuurlijk. Door het samenklonteren van schoonmaakdoekjes, tampons, maandverband en luiers kan een grote kluwen van wolachtig materiaal ontstaan. Dit heet in de rioleringswereld een ‘rioolschaap’.

Dit rioolschaap zorgt voor veel problemen. Het veroorzaakt verstopping in de buizen, waardoor delen van de riolering niet meer werken. Vaak gebeurt dit in de afvoerleidingen in de woning. Als het in het grote riool van de gemeente terechtkomt, kan dit ook verstoppen zoals in de Componistenbuurt is gebeurd. Ook geven deze schapen grote problemen als ze bij rioolgemalen terechtkomen. De vezels van het rioolschaap zijn zo sterk, dat de pompen van de riolering kunnen vastlopen. Hierdoor kan de pomp schade oplopen met hoge kosten tot gevolg. Ook wordt het rioolwater in de riolering niet meer weggepompt. Om te voorkomen dat dit rioolwater zo ver stijgt dat het op straat komt te staan, zal het overlopen naar de sloten en watergangen. Hierdoor kunnen vissen, amfibieën en waterleven afsterven. Uiteraard willen we dit voorkomen.

Op www.afvalscheidingswijzer.nl vindt u meer informatie over wat wel en niet in het riool terecht mag komen.