Update project: Energie opwekken langs de snelweg

Om te zorgen voor meer schone energie, onderzoekt Rijkswaterstaat samen met gemeenten waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden op Rijksgrond. Omwonenden hebben hierover meegedacht en hun mening gegeven. Afslag A9 De Kil in Heemskerk is hierbij naar voren gekomen als optie. “De energietransitie is een brede maatschappelijke opgave”, legt wethouder Piet Burgering uit. “Het is goed dat we alle mogelijkheden bekijken, samen met de inwoners van Heemskerk.”

Het project in een notendop

In het samenwerkingsproject Energieroute Noord-Holland hebben Rijkswaterstaat en gemeenten verkent waar er zonnepanelen kunnen komen langs de snelweg. Bekijk deze video voor een korte uitleg. We vinden het belangrijk om inwoners bij dit project te betrekken. Daarom organiseerden we op 27 juni 2023 een online bijeenkomst. Daarna hebben we een online enquête uitgezet over de ‘voorkeursvariant’. Verder kijken we naar de technische (on)mogelijkheden en naar het landschap. In het voorkeursontwerp is afslag A9 De Kil naar voren gekomen als optie.

Door naar de planfase

Het voorkeursontwerp legt de basis voor de volgende fase van het project; de planfase. De planfase bestaat uit een provinciaal bestemmingsplan en onderzoeken, zoals ecologisch-, bodem-, en geluidsonderzoek. Ook wordt beleid gemaakt voor de financiële participatie bij de zonneprojecten. Gemeente Heemskerk vindt het belangrijk dat er minimaal 50% lokaal eigendom komt. Ook in deze fase zullen we inwoners en geïnteresseerden uitnodigen om mee te denken. We houden u op de hoogte over het project en inspraakmomenten.