Vlinderstichting in Heemskerk telt meer insecten

Sinds enkele jaren zetten wij en andere gemeenten in Nederland, sterk in op het verbeteren van de biodiversiteit in Nederland. Dat doen we bijvoorbeeld door meer bloeiende bermen en velden aan te leggen en meer bomen en struiken te planten. Daarbij kiezen we zorgvuldig voor bepaalde soorten die goed zijn voor insecten. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. In 2022 telden we meer insecten en ook meer soorten.

Om na te zien of onze inzet ook resultaat oplevert, meten we sinds 2020 jaarlijks de biodiversiteit. Hiervoor roepen we de hulp van de Vlinderstichting in. De leden tellen 3 keer per jaar op 12 plekken de planten- en insectensoorten. Zo kunnen we over een langere periode zien of de biodiversiteit verbetert. Het rapport van 2022 vertelt goed nieuws. Er is dit jaar namelijk een derde meer insecten geteld dan vorig jaar. En maar liefst een verdubbeling aan de verschillende soorten planten en dieren. Zo telden we in 1 van onze natuurlijkvriendelijke oevers voor het eerst 2 bruin blauwtjes. Een zeldzame vlinder die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staat.

Bloemrijk gras

Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor deze toename aan insecten. De warme zomer bijvoorbeeld. Een negatief gevolg van klimaatverandering, maar sommige insecten profiteren er wel van. Ook hebben we er als gemeente voor gekozen om verschillende bermen en velden om te toveren tot bloemrijk gras. Dat zorgt ervoor dat er meer bloemen zijn waar insecten van kunnen eten en eitjes op kunnen leggen. Samen met een slim maaibeheer heeft dit ongetwijfeld ook impact.

Help ook mee!

Maar het komt wel vaker dat 4insectenpopulaties stijgen en daarna weer dalen. We houden de komende jaren dan ook de insecten goed in de gaten. Zo kunnen we onderzoeken of de biodiversiteit elk jaar verbetert. Eén ding staat vast. Het rapport van 2022 geeft ons hoop en energie om verder te gaan op de manier waarop we nu bezig zijn. Wil je ook je bijdragen aan biodiversiteit? Kijk voor tips op onze Groene Weetjes webpagina.