Volop aandacht voor biodiversiteit in de ‘Heemskerkse Watertuinen’

Naast de fietstunnel onder de Binnenduinrandweg legt de gemeente de Heemskerkse Watertuinen aan. In dit gebied versterken we de oorspronkelijke biodiversiteit en krijgt water de hoofdrol.

Het ontwerp van de Watertuinen

Het landschappelijk ontwerp van de Heemskerkse Watertuinen is geïnspireerd op de Heemskerkse duinen, gecombineerd met enkele cultuurhistorische elementen. In de Watertuinen komt een glooiend landschap, waar het water haar eigen pad mag bepalen. Dit zorgt ervoor dat er langs het water diverse oeverplanten kunnen groeien, waaronder bijzondere orchideeën. De struiken en bomen die worden geplant, zijn zorgvuldig gekozen soorten die bijna allemaal van nature voorkomen in de omgeving. Door te kiezen voor streekeigen soorten, kunnen veel inheemse dieren er een plekje vinden. Denk aan verschillende soorten vogels, insecten en kleine zoogdieren, zoals egels.

Elzenhaag in ere hersteld

Aan de noordzijde en langs het hek van de fietstunnel wordt een eeuwenoud landschapselement in ere hersteld, de elzenhaag. In lang vervlogen tijden hadden tuinders in het gebied vaak een elzenhaag rondom hun perceel. Dit deed men onder andere om de wind tegen te houden en het vee bij zich te houden. Ook hielpen vogels die in de haag leefden bij het bestrijden van insecten, die de gewassen beschadigden. Er zijn nog maar weinig van deze hagen over. Maar in de Watertuinen worden ze weer volop aangeplant.