Waarom staan de paden in de duinen onder water?

Hoe komt het dat het water in de duinen zo hoog staat? En is daar iets aan te doen? PWN legt het uit.

Waarom staan sommige paden onder water?

Het heeft deze herfst veel geregend. Wel 2 keer meer dan we gewend zijn. Dat regenwater zakt langzaam de bodem in naar het grondwater. Als er veel regen valt, stijgt het grondwaterpeil. Het verschilt per plek hoe hoog het grondwaterpeil is. Op de plekken die lager liggen, komt het grondwater omhoog. Bijvoorbeeld waar de paden lopen in het duingebied.

Waarom pompt PWN het water niet uit de duinen?

PWN gaat de ondergelopen paden niet leegpompen. Het regenwater dat nu valt, ziet PWN als onderdeel van het natuurlijke proces. Het water dat in de winter valt, is ook straks in het voorjaar weer nodig voor de planten, bomen en dieren. Zeker als het een droog en zonnig voorjaar wordt. Net als de natuur moeten we ons als mensen zoveel mogelijk aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Daarnaast is wegpompen van water in een uitgestrekt gebied als de duinen gewoonweg niet mogelijk.