Werken aan verbetering waterkwaliteit Uitgeester- en Heemskerkerbroek

In het gebied van de Uitgeester- en Heemskerkerbroek willen we de waterkwaliteit verbeteren om de biodiversiteit te versterken. Bij een grotere biodiversiteit leven er meer planten en dieren in en om het water. Schoon en gezond water zorgt daarnaast voor een plezierige en gezonde leefomgeving.

In het oppervlaktewater zitten nu veel voedingsstoffen, onkruidbestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor is het water voor veel planten en dieren ongeschikt om in te leven. Met deze pilot zorgen we dat veel betrokken partijen en gebruikers meedoen met het weer schoon krijgen van het water in de polder en binnen de bebouwing.

De pilot is een samenwerking van de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De andere partners zijn: gemeenten Heemskerk en Uitgeest, LTO Noord, PWN, Landschap Noord-Holland,  Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur, Glastuinbouw Nederland. De pilot duurt 2 jaar, zodat we in 2024 met elkaar de resultaten kunnen zien.