Duurzame partners

Werken aan een duurzaam Heemskerk is een taak die we samen met het bedrijfsleven en andere betrokkenen oppakken. Bekijk hier de partijen waar we mee samenwerken.

Omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond of ODIJmond voert voor 15 gemeenten en de provincie Noord-Holland verschillende milieutaken uit. Wij vallen hier ook onder. Denk hierbij aan thema’s als:

 • Energie.
 • Duurzaamheid.
 • Luchtkwaliteit.
 • Kwaliteit van de bodem, geluid, lucht en veiligheid.
 • Of over afval of asbest.

Daarnaast biedt Omgevingsdienst IJmond vergunningen aan. En controleren zij bedrijven zodat ze voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

Inwoners en bedrijven op de bedrijventerreinen kunnen bij OD IJmond terecht over de mogelijkheden van energiebesparing. Zij behandelen ook:

 • Klachten over zaken als geluid- en geuroverlast.
 • Bodemverontreiniging.
 • En illegale lozingen.
odijmond.nl

ECOHeemskerk

In steeds meer gemeenten nemen inwoners het initiatief om samen met anderen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de verduurzaming, zoals de energietransitie. Midden 2019 richtte er ook in Heemskerk een energiecoöperatie op: EcoHeemskerk. Het is een organisatie met vrijwilligers. Voor Heemskerkers, door Heemskerkers.

ecoheemskerk.nl

Duurzaam Bouwloket

Bij het Duurzaam Bouwloket stel je al je vragen op het gebied van:

 • Duurzaam bouwen en verbouwen;
 • Energiebesparing;
 • Energie opwekken.

De gemeenten zijn nu druk bezig met de voorbereidingen naar een aardgasloos Nederland. Hierin kun je ook al de 1e stappen zetten.

Hulp van Duurzaam Bouwloket is gratis. Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket. Je kunt hier terecht voor informatie en ondersteuning naar een aardgasloze en energie neutrale woning.

duurzaambouwloket.nl

NME Heemskerk

NME Beverwijk en Heemskerk heeft als doel om kennis over te dragen op de inwoners van deze gemeenten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Dit doen ze met behulp van educatie. Beleven door te doen, te ervaren en te genieten. Op deze manier hopen zij natuur- en milieubewust gedrag te stimuleren. En bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de eigen omgeving.

NME heeft een heel groot aanbod qua lessen, leskisten en excursies voor scholen, BSO's en inwoners van Beverwijk en Heemskerk. NME werkt vanuit Omgevingsdienst IJmond in opdracht van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Zie voor het volledige aanbod de website:

NME Heemskerk

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is de omgevingsdienst voor het gebied rond het Noordzeekanaal. Dat doen zij voor 8 gemeenten en 3 provincies.

Hun belangrijkste taak is het leefbaar houden van dit gebied. Zij geven vergunningen en controleren of alle partijen hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw.

Toezicht op Tata steel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert ook controles uit bij Tata steel. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied biedt vergunningen aan Tata Steel namens de Provincie Noord-Holland.

Ook controleren ze of Tata Steel zich aan de regels houdt. Is dit niet het geval? Dan delen ze bijvoorbeeld een boete uit.

Maak je je zorgen over je gezondheid of die van je omgeving? Je kunt je vragen stellen bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Ervaar je overlast van stof, stank of geluid? Doe dan een melding via het Meldpunt overlast Tata van de omgevingsdienst.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied