Zelf je energie opwekken bespaart je geld. Via Omgevingsdienst IJmond lees je hoe je dat regelt.

Met een warmtepomp verwarm je je huis. Zonder aardgas. Voor het kopen van een warmtepomp kun je subsidie krijgen. Kijk op Milieu Centraal en Duurzaam Bouwloket voor meer informatie.

Je gebruikt deze manier van verwarmen naast hoofdverwarming. Milieu Centraal en Duurzaam Bouwloket leggen het aan je uit.

Als je zelf geen energie kunt opwekken, kies voor een energiemaatschappij die alleen groen stroom levert. Groen stroom zorgt voor minder tot geen CO2-uitstoot. Ook raakt groene energie nooit op.

Krijg gratis advies van een Energiecoach van EcoHeemskerk! Meld je aan voor een quick scan via www.heemskerk.nl/energiecoach en noteer ‘Quick scan vervanging cv-ketel’ in het vakje ‘Opmerkingen’. De Energiecoach geeft je in een half uur een eerste advies en helpt je met de keuze voor een nieuwe cv-ketel, warmtepomp of aansluiting op een warmtenet. 

Wij moeten natuurlijk ook aan de slag

Lees onze plannen en visie.

De Energieroute Noord-Holland is een samenwerking tussen verschillende overheden, waaronder onze gemeente. Het doel van dit project is duurzame energie opwekken langs de rijkswegen van Alkmaar tot en met Diemen.

In dit project namen we de 'A9 de Kil' in Heemskerk ook mee. We vinden het belangrijk om je bij dit project te betrekken. Daarom organiseerden we op 27 juni 2023 een online bijeenkomst. 

In het Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat 30 regio’s in Nederland de mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land onderzoeken.

In de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) brengen we de afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk. In de RES staan de plannen. Gemaakt door inwoners, ondernemers, gemeenten, netbeheerders en maatschappelijke organisaties.

Wat staat er in zo’n plan?

In onze regio zijn 32 ‘zoekgebieden' aangewezen voor de opwek van zonne- en windenergie. Het is nog niet zeker dat we binnen deze gebieden wind- en zonne-energie gaan opwekken.

Zoekgebieden voor zonne-energie zijn grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen. Daarnaast zijn er plaatsgebonden zoekgebieden voor zonne- of windenergie. Heemskerk kent 2 locatie specifieke zoekgebieden:

  • Tata Steel. 
  • A9 de Kill.

Waar willen we naar toe met deze plannen?

De ambitie is om in 2030 2,7 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken in de gebieden. Ook kijken we hoe het elektriciteitsnetwerk overal in onze regio aan de energievraag kan voldoen. Nu zit het net vaak ‘vol’ (netcongestie).

Wat is de planning van de RES?

De RES is een meerjarig traject. In RES 2.0 gaan we verder. We gaan van zoekgebieden naar locaties en vervolgens naar projecten. Je kunt als inwoner bij dit hele proces meepraten over de plannen.

Uitkomsten van de RES zetten we in het omgevingsbeleid. Ook jagen we innovaties en initiatieven aan en stimuleren we samenwerkingen en (financiële) participatie.

Alle woningen en gebouwen in Nederland gaan voor 2050 van het aardgas af. Gemeenten krijgen hiervoor de regierol. Dat staat in het Nationale Klimaatakkoord. De overgang naar aardgasvrij verwarmen heet de Transitievisie Warmte.

Heb je een vraag over de energietransitie?

Mail ons via energietransitie@heemskerk.nl. Voor alle vragen over energie opwekken of besparen.